Úvod

Jsme fotbalový klub zaměřený na trénink dětí, dorostu a mužů.

Naším cílem je nejenom poskytnout kvalitní fotbalový výcvik, ale také podporovat zdravý životní styl a vytvářet přátelské a sportovní prostředí pro naše členy.

Pro děti máme speciální fotbalovou školičku, kde se mohou naučit základy fotbalu a rozvíjet své fotbalové schopnosti.

V našem klubu máme také fotbalovou školičku, kde se děti od nejútlejšího věku mohou seznámit s fotbalem a rozvíjet své dovednosti pod vedením zkušených trenérů.

Věříme, že je důležité začít s fotbalem co nejdříve, aby se děti naučily základní techniky a pohybové schopnosti a mohly se dále rozvíjet.