Členské příspěvky

Členské příspěvky pro sezónu 2023/2024 jsou rozděleny na podzimní a jarní část, tzn. že se platí 2x ročně.

Členský příspěvek FAČR se platí na celý kalendářní rok (leden až prosinec).

Číslo účtu pro platbu: 1683798369/0800

Variabilní symbol uveďte rodné číslo.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče.

Muži

Podzim: 1000 Kč

Jaro: 1000 Kč

FAČR: 400 Kč

Platba přes QR kód (připravujeme)

Mládež

Podzim: 800 Kč

Jaro: 800 Kč

FAČR: 200 Kč

Platba přes QR kód (připravujeme)