Povinnosti trenérů, asistentů a vedoucích

Desatero pro trenéry, asistenty a vedoucí mužstev SK Šenov

1.a Působení na hřišti s trávou – řídit se pokyny správce města

1.b Umělá tráva a haly školy – řídit se pokyny správce školy

2. Tréninky na hřišti, na UT, v hale – dodržovat dohodnutý rozpis, pohlídat úklid pomůcek k tréninkům.

3.a Utkání mistrovské, přátelské, turnaje – do systému IS napsat sestavu pro utkání nejpozději jednu hodinu před výkopem utkání, doma i venku. Doma si samostatně přichystat hřiště, nebo domluvit někoho, kdo nachystá hřiště. Požádat hospodáře, aby připravil dresy, nebo to zvládnete sami, zajistit po utkání úklid hřiště, kabiny, dresy odnést do prádelny.

3.b Utkání venku – domluvit si dopravu (rodiče) nebo se domluvit s členy výboru, dopředu lze objednat autobus. Povinností vedoucích je po mistrovských utkáních vždy odsouhlasit zápis o utkání.  

4. Povinnost vedoucích nebo trenérů mít vždy u sebe listinu hráčů.

5. Organizace soustředění a přátelská utkání mužstev mimo mistrovskou sezónu.

6. Povinnost vedoucích a trenérů mužstev při výběru oddílových příspěvků- dát hráčům a rodičům vědět, na jaký účet a jakou částku mají uhradit.

7. Pokud je potřeba změnit termín mistrovského utkání, nejdříve se dohodnout se soupeřem a pak dát vědět předsedovi, který to zadá do systému IS nebo odsouhlasí, pokud změnu vložil soupeř.

8. Kategorie U9 a U11, kde nejsou delegovaní rozhodčí, vždy získatpotvrzení od vedoucího (čtyřčíslí za pomlčkou r. č.) a uzavřít zápis odomácím utkání nejpozději do 21 hodin téhož dne.

9. Povinná účast na výborových schůzích SKŠ, stačí jeden člen daného týmu (vedoucí nebo trenér nebo asistent), protože výbor většinou rozhoduje o činnosti všech mužstev.

10. Akce, které bude SKŠ organizovat nebo hradit (např. fotbalový kemp, zimní turnaje, Rockoleťák atd.), vždy projednat na výboru SKŠ.