Losovací aktiv MěFS Ostrava

14.07.2022

Dne 12. 7. se v 17 hodin konal v sídle MěFS Ostrava losovací aktiv. Po vyhodnocení soutěžního
ročníku 2022/2023 bylo provedeno rozlosování soutěží nového soutěžního ročníku a poté
následovalo předání pohárů pro nejlepší týmy v jednotlivých kategoriích a také předání individuálních
ocenění pro nejlepší střelce. Zástupce klubu SK Šenov převzal z rukou předsedy svazu pana Viščora a
sekretáře svazu pana Trigase pohár za 1. místo v kategorii MěFS starší žáci (trenér M. Pittner), což je
pro klub obrovský úspěch a velmi si ho ceníme. Také nás potěšilo, že ocenění pro nejlepšího střelce
v kategorii ml. žáci získali Alex Ulík s 50 góly a v kategorii st. žáci Lukáš Koziel se 75 góly. Oběma
gratulujeme a přejeme jim, aby se jim dařilo i nadále.